Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Niềm vui cng hội

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 85475
 06/19/2018Niềm vui cng hội
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Mộng đơn giản ru hồn người lữ khch
Cuốn ht vo khoảng trống phải chơi vơi
Chưa ngẫm ra tm tr lại rối bời
Nhờ ai đ dạo đầu nhằm khơi dậy

Nơi hiện thực chung quy l nghe, thấy
Mạng nối liền chia sẽ hoặc tự bay
Nhưng tự dưng cảm nhận số an by
Phận rong đuổi như v chừng bờ bến

Gieo vần thơ c thể l số mệnh
M cũng ty hon cảnh hoặc l do
Giống như trăng in bng c con đ
Đi hay ở li thuyền chờ bến chủ

Xui, ngược dng mạng ảo nhiều kỳ th
Học t nhiều, tm trạng kh nhận ra
Hướng ci chung cng chia sẽ vậy m
Nếu qu đng th thật lng xin lỗi

Cn hứng khởi th xin đừng từ chối
Tiếp vần thơ giống tr chuyện vậy thi
Hạt thơ gieo chăm bn sẽ nẩy chồi
Cng chăm sc l niềm vui cng hội.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network