Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Thơ Tứ tuyệt 031

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 83463
 3/8/2017Thơ Tứ tuyệt 031
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Họp mặt bạn xưa
Được gặp cng nhau ngỡ kỳ duyn
Bao lu xa cch mỗi trun chuyn
Gia quyến, việc tư nay hội ngộ
Đủ thứ rm rang giữ lưu truyền.

Qun hết thương đau
Thưởng thức tinh thần tấm lng say
Nghĩa, hiếu, tnh, thơ, đạo bạn ngay
Rượu thm xc tc vng tay nối
Qun hết thương đau tấm thn cy.

Yn ả ngy tri
Tay cầm, mắt thấy, nghe tưởng mộng
Qua thời gian di với cy mong
Mơ thm nữa chi vi danh vọng
Yn ả ngy tri thật nhẹ lng.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network