Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> Xung quanh Tết ông Táo

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 sontunghn
 member

 ID 85257
 2/7/2018Xung quanh Tết ông Táo
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien1,Truyện ngắn song ngữ: Sự tích ông Táo

Sự tích Ông Táo – Legend of the Kitchen God

A long time ago, there was a couple, Trọng Cao and his wife Thị Nhi who were married for many years but had no children. One day, they quarreled over some trivial matter, and the husband, in a fit of anger, beat and threw his wife out of their home. Although Thị Nhi still loved her husband, she had no choice but to go away.

Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng đă lấy nhau rất lâu mà chưa có con, người chồng tên là Trọng Cao và người vợ là Thị Nhi. Một ngày nọ, họ căi vă v́ những điều rất vặt vănh và người chồng trong cơn giận dữ đă đánh và đuổi vợ ra khỏi nhà. Mặc dù Thị Nhi vẫn rất thương yêu chồng, nhưng nàng không có cách nào khác đành phải ra đi.

Thị Nhi went far away and met a very kind man called Phạm Lang. He married her and he loved Thị Nhi very much. Their life was happy and peaceful but Thị Nhi could not forget her first love.

Thị Nhi đă đi rất xa và gặp một người đàn ông rất tốt bụng tên là Phạm Lang. Anh đă cưới cô làm vợ và hết mực yêu thương Thị Nhi. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc và yên b́nh nhưng Thị Nhi không thể quên được người chồng đầu của ḿnh.

As for Trọng Cao, he had been filled with remorse from the day he sent his wife away. He waited, and waited hopelessly for his wife’s return. Eventually, he decided to set out from his home to search for Thị Nhi.

Về phần Trọng Cao, anh đă rất hối hận từ ngày mà anh đuổi vợ đi. Anh đă chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng sự trở về của vợ. Cuối cùng, anh quyết định ra đi t́m Thị Nhi.

He traveled far and wide, but he could not find his wife. His food ran out and he had to beg for his meals. One day, starving and thirsty, he knocked on the door of a house to ask for food. He was shocked when he recognized his former wife. The sudden appearance of Trọng Cao deeply moved Thị Nhi, and she invited him inside and gave him a good meal. Suddenly, there was a knock on the door. It was Phạm Lang returning. The thought of being discovered with her former husband sent Thị Nhi into a panic. She hid Trọng Cao under a stack of straw.

Anh đă đi khắp nơi, nhưng không t́m thấy vợ. Lương thực hết và anh phải đi ăn xin. Một ngày nọ, trong lúc đang đói khát, anh gơ cửa một ngôi nhà xin đồ ăn. Anh đă rất ngạc nhiên khi nhận ra người vợ cũ. Sự xuất hiện bất ngờ của Trọng Cao đă làm Thị Nhi vô cùng xúc động, cô mời anh vào nhà và làm một bữa cơm thịnh soạn mời anh. Bỗng nhiên có tiếng gơ cửa. Đó là Phạm Lang. Sợ bị phát hiện đang ở cùng chồng cũ, cô đă dấu Trọng Cao trong đống rơm.

Unfortunately, Phạm Lang set fire to the straw because he needed ashes to fertilize his field. As the flames spread out, Trọng Cao accepted his fate to be burnt to death to protect Thị Nhi’s virtue. Thị Nhi was distraught because her love for Trong Cao had caused his death. Thị Nhi could neither save Trọng Cao from the fire nor tell her husband. She had no choice but to throw herself into the flames.

Chẳng may, Phạm Lang đă đốt rơm v́ anh cần tro để bón phân cho ruộng. Khi lửa cháy, Trọng Cao chấp nhận số phận bị đốt cháy tới chết để bảo vệ phẩm hạnh của Thị Nhi. Thị Nhi rất đau khổ bởi v́ t́nh yêu của cô dành cho Trọng Cao đă gây ra cái chết của anh. Thị không thể cứu Trọng Cao khỏi ngọn lửa cũng như không thể nói ǵ với chồng ḿnh. Cô chẳng có lựa chọn nào khác đành nhảy vào đống lửa.

Phạm Lang could not understand why his wife killed herself. Filled with sorrow, he jumped into the burning fire and died with his loving wife.

Phạm Lang không hiểu v́ sao vợ lại tự tử. Quá buồn bă, anh cũng nhảy luôn vào lửa và chết cùng người vợ yêu dấu của ḿnh.

The Jade Emperor in the heavens knew the sad story. He was so moved by their devotion and deep love that he decided to help them to live together forever. Using his magic, he changed them into the three hearthstones around the cooking fire, where they became Kitchen Gods.

Ngọc Hoàng biết câu chuyện buồn đó. Ngài đă rất cảm động bởi t́nh yêu sâu sắc và sự chung thủy của họ nên đă quyết định giúp họ bên nhau măi măi. Bằng quyền năng của ḿnh, Ngài đă biến họ thành 3 chiếc trụ của bếp ăn, nơi họ trở thành những vị Thần Bếp (Táo Quân).

Since that time, the three Kitchen Gods have been responsible for taking care of all household affairs. Each year, on the 23rd of the last month of the Lunar year, the Kitchen Gods leave the kitchen, they are seen off by the owner of the house, and ride on a carp to the heavens to give a report on each family’s doings. Then they return on the Eve of the first day of the Lunar year.

Kể từ đó, ba vị Táo Quân có nhiệm vụ trông nom mọi việc trong gia đ́nh. Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, các vị Táo Quân sẽ rời khỏi bếp và được chủ nhà cúng tiễn, cưỡi cá chép về trời để báo cáo về những việc làm của các gia đ́nh. Họ sẽ trở lại trong ngày mùng một năm mới.

Theo Vietnamese Language Studies

Thuần Thanh biên dịch

2,Bài cúng, văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng chạp chuẩn nhất

Để cúng ông Công ông Táo đúng bài bản, bên cạnh việc chuẩn bị đúng về lễ vật, mâm cỗ, các gia đ́nh cũng cần quan tâm tới văn khấn.

Cùng tham khảo 3 bài văn khấn cúng ông Công ông Táo phổ biến.

1. Văn khấn ông Táo bằng chữ Nho (chữ Tàu)

Nam Quốc….. ……………………………………….

*Tỉnh….. …………………………………………….

*Thị….. ………………………………………..

*Địa danh.Phường,Xă,Thôn ………………………..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Hôm nay ngày ……Tại ………

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đ́nh, tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ. Nhạc phủ vạn pháp thần thông. Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh. Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đ́nh.

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự. Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy. Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa. Thỉnh Vua Bếp Tam Tài. Thỉnh Xí Thần. Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân. Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Hỏa hóa ngân lưỡng tống táo vương. Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương. Phụng đạo tụng kinh

Ḱ thao thanh b́nh đệ tử…… Phàm cư đại trung hoa…tỉnh…thị…hiệu. Kim nhật kiền thành. Dĩ hương chúc thanh sái chi nghi kính cáo

Cửu thiên trù phủ tôn thần chi vị tiền viết duy:

Thần linh thông thiên phủ. Trạch phái nhân hoàn. Công sùng viêm đế. Đức bị dưỡng quần sinh.

Đệ tử mỗi niên tứ quư. Ngưỡng lại tôn thần bảo hữu. Nhật thực tam xan. Toàn cảm đại đức khuông phù.

Thánh đức quảng bác. Thốn tâm nan báo. Nhật thường chi gian. Ngôn hoặc phi lễ. Hành hoặc phi nghi. Trù tạo chi tế. Hoặc phần mao cốt. Hoặc đôi uế ô.

Bất tri cấm kị. Mạo phạm táo quân đại vương. Hàng tai trí họa. Dĩ trí gia trạch bất an.

Kinh doanh bất thông. Nhân đinh bất vượng. Sinh súc bất lợi. Thường sinh tật bệnh chi tai.

Đệ tử hạp gia kiền niệm. Bặc kim đại cát lương thần.

Phụng tụng táo vương phủ quân chân kinh nhất quyển

Bổ tạ linh văn nhất hàm.

Thành khẩn lễ bái.

Thượng phụng

Cửu thiên nhạc trù tư mệnh

Thái ất nguyên hoàng định phúc . Phụng thiện thiên tôn vị tiền. Phục nguyện đại thi xá hựu.

Vĩnh tăng phúc lộc. Phùng hung hóa cát. Phổ ước an ổn. Thánh từ động hồi. Chiêu cách văn sơ

Thiên vận…niên….nguyệt….nhật.

2. Bài văn cúng ông Công ông Táo bằng tiếng Việt

Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là: ……………

Ngụ tại:…………

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ tŕ.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

3. Bài khấn nôm cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tên tôi (hoặc con là)…, cùng toàn gia ở…

Kính lạy đức “Đông Trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân:

(Có thể khấn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần)

Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đ́nh sửa lễ bạc dâng lên. Cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:

Bếp trong nếp sống rất ḥa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà. Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người no ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cốc (vái 4 vái).

4. Bài cúng ông Công ông Táo (Theo GS Lương Ngọc Huỳnh)

Kính lạy Thượng Đế

Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mă

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm... Bính Thân. Là ngày thần Táo Quân về trời tấu sớ

Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú...

Với tấm ḷng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mă, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời.

Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua nhờ ân phúc của các ngài chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.

Nay con làm lễ với tấm ḷng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị thần tiên phù hộ độ tŕ cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đ́nh con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm ḷng thành kính của con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

(Con xin đa tạ, Con xin đa tạ, con xin đa tạ)

* Sau khi cúng xong th́ lại kính lễ 9 lần

* Lễ xong đi lùi ba bước mới được quay lưng đi

* Chờ nhang cháy 1/3 ta đă có thể mang vàng mă đi hoá cho các vị thần. Hoá xong th́ gói tro vào một tờ giấy màu đỏ sạch sẽ, rồi mang cá và tro đi thả ở sông, suối, hay hồ nước có ḍng chảy lưu thông. Không nên thả ở những hồ nước bẩn, ao tù.

3,Đồ lễ cúng ông Công, ông Táo cần chuẩn bị gồm những ǵ?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network