Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> NỬA TRI TIM

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85885
 05/14/2019NỬA TRI TIM
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NỬA TRI TIM

Đm khuya gi lặng im
Nghe sầu dng trong tim
Tnh khng cn đẹp nữa...
Trong mơ em kiếm tm ?

Một nửa của tri tim
Lạc nhau , chơi trốn tm
Lưới tnh dy oan nghiệt...
Như đy biển m kim ?

Em buồn mất niềm tin
Kha ngục t tri tim
Tm hn như băng gi...
Mặc anh mi kiếm tm ?

Hai nửa của tri tim
Gần xa , lun kiếm tm
Cả đời người chưa gặp...
Một nửa cửa tri tim ?

Trong cuộc sống , Niềm tin
Như ngọn lửa trong tim
Chy bừng ln hy vọngi...
Khao kht , nửa tri tim ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network