Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> YU MẸ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85881
 05/12/2019YU MẸ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
YU MẸ
Tặng em H.T

Những bng hoa mu tm
Dịu dng v thủy chung
Yu thương đến v cng...
Như tnh con yu Mẹ ?

Gi thoảng hương thơm nhẹ
Khoe sắc hoa đất trời
Mẹ ngắm hoa mỉm cười
Lệ rơi...tro cảm xc ?

Mẹ ơi , con hạnh phc
Yu thương mẹ nhất đời
Cho con sống ,nn người...
Bằng tri tim người Mẹ !

C g đẹp hơn thế
Tnh Mẹ trong cuộc đời ?
Hy vui nh Mẹ ơi
Con suốt đời yu Mẹ !

Mẹ cười sao rơi lệ ?
Ngắm con lớn khn rồi
Trong tri tim mỗi người..
Thing ling ,i tnh Mẹ !

BẢO CHU


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network