Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> YU ANH

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85880
 05/12/2019YU ANH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
YU ANH
( Bo tố e ko sợ nếu đời ny c a❤️)
Tặng em Ltrang Trần

Bo tố em khng sợ
Nếu bn mnh c anh
Đời vẫn tươi mu xanh....
Niềm tin v hy vọng !

i tnh yu cuộc sống
Dạt do dng trong em
Như bnh minh đang ln...
Sau mn đm đen tối !

Nắm tay anh đi tới
Vượt bo tố phong ba
Chn trời vẫn khng xa...
Khi tnh yu chắp cnh ?

Em trọn đời yu anh
Tin tưởng v dng hiến
Dẫu ln rừng xuống biển...
Mấy ni em cũng tro ?

Vượt thc ghềnh cheo leo
Khng sờn lng nản ch
Em yu anh chung thủy...
Yu anh v yu anh !

BẢO CHU


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network