Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> HOA LOA KN

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85879
 05/12/2019HOA LOA KN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
HOA LOA KN

Hoa loa kn ,sao đẹp thế
Mờ ảo trắng trong , e lệ dịu dng
Bn suối tc em mơ mng...
Long lanh hồ thu , mắt nai huyền ảo ?

Hoa trắng ngy thơ mu o
Vở gợi ước mơ ngực o học tr
Tiến ln thực hiện ước mơ...
Thng năm em đợi em chờ tương lai ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network