Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Chiều Xun

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 caolinhtu
 member

 ID 85256
 2/6/2018Chiều Xun
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Chiều Xun

Bo bọt một đời nỗi xt xa,
Xun qua ai chẳng thấy thm gi?
Bn cầu nước chảy lơ thơ liễu,
Trn bến chiều tn no nuột đa.
Hờ hững trong cy lồng khi -nguyệt,
Duyn tnh với gi luyến hương hoa.
Thiều quang chn chục tri nhanh qu!
Du tử lng qu bỗng nhớ nh .
Mai Lộc
----------------------
Họa:
Chiều Xun

Thời gian ngược đếm chẳng cn xa
Bng hạc chiều xun ngả sắc gi
Canh cnh bn lng bao ước nguyện
Thi bnh cnh lạc đậu cnh đa
Nn d ẩn trụ d ly xứ
Cũng phải vun trồng phải trổ hoa
Nhặt thc thiều quang trao hậu bối
Mi thanh huệ kiếm dựng qu nh.
Cao Linh Tử
5/2/2018

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network