Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> Thêm một t́nh yêu!

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 themoon110
 member

 ID 83920
 10/13/2017Thêm một t́nh yêu!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tháng năm ngọt ngào
Qua đi theo ḍng thời gian cách trở
Bởi ngày xưa lầm lỡ?
Hay bởi t́nh yêu vốn chẳng lâu bền?

Bước chân chênh vênh
Lạc lơng giữa đường đời ghệp ghềnh
Giờ con tim lạc lối
Có thể nào thêm một lần yêu!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 quenvoinho
 member

 REF: 717069
 10/17/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


yêu tui đi


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network