Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> LẠ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 toixinsangsay
 member

 ID 83479
 3/14/2017LẠ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
An ninh Nước lạ bắt dn ta,
Giửa rừng Biểu Tnh,chẳng c xa,
Trn phố Thnh Hồ đầy cng chng !
Lnh đạo dứng cười,giữa tiếng ...la !

Đất nước giờ đy thuộc Nước lạ,
Sau lần ve vẩy với người ta,
Chẳng cần biết lng dn đau đớn,
Ci c l lỳ,muốn lm cha !!!

hahaha !

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network