Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> Nếu một ngy...

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 mkcdkkb
 member

 ID 86165
 04/03/2020Nếu một ngy...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nếu một ngy...
Nếu một ngy thế giới bao la
Chẳng biết bắt đầu cu no sau, trước
Bng hong nhận ra những điều rất thật
Mong manh qu chừng, cả kẻ mạnh nhường kia

Nếu một ngy ta phải la xa nhau
Chẳng bo trước pht giy mnh ly biệt
Th hm nay điều g l cần nhất
Vng bạc, kim cương hay danh lợi của đời?

Nếu một ngy, m ngy đ chẳng xa
Thế gian ny khng c ta ở lại
Th hm nay đu cần nhiều đến vậy
Giận, on, tranh chi để ph những pht giy

Nếu một ngy, ngy dừng lại hm nay
i c phải, ph du nhiều qu thể
i c phải cần yu thương nhiều hơn thế
Cầu! Bnh an v...mi mi được cn nhau!
❤️

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network