Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> CHC BẠN

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85706
 01/31/2019CHC BẠN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHC BẠN
CMSN bạn QUỐC CHNH

CHC mỗi xun qua , thm trẻ mi
MỪNG ln đẳng cấp , giỏi đnh gai
SINH tử lẽ thường , v tư sống...
NHẬT nguyệt trời sinh , dng mảnh mai ?

QUỐC biến tng qun , đi chiến đấu
CHNH trực lm người , ngẩng cao đầu
VUI gip bạn b , bnh kẻ kh ...
VẺ người tm phật , bạn trước sau ?

HẠNH ngộ tri giao , hợp tm đầu ?
PHC lộc trời cho , mấy đời sau
VẠN SỰ trời , nay hưởng phc...
NHƯ duyn trời , mấy ai đu ?

CHC bạn mừng xun , tặng mấy cu
MỪNG sinh nhật nh , hẹn lần sau
GẶP GỠ anh em trong Đại hội...
TAY BẮT mặt mừng ,thỏa nhớ nhau ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network