Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> DNG SEN

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85479
 06/22/2018DNG SEN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
DNG SEN

Dng sen sao kiu hnh
Gần bn chẳng hi tanh ?
Vươn mnh qua đầm nước...
Ngt hương sắc trời xanh ?

Như em sống xa anh
Sao vẫn đẹp long lanh
Ha mnh giữa thin nhin....
Ni đồi v khe sanh ?

G đ gy sang canh
Trăng đp xuống đầu gnh
Nng thơ cn thao thức...
Hay l em nhớ anh ?

Đẹp thay nh trăng thanh
Tự tnh em bn anh
Hương sen thơm ngy ngất......
Như l em hn anh ?

i nng thơ của anh
Anh xa em sao đnh
Trọn đời yu em mi...
Tm hồn ,tri tim anh ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network