Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> SAY ?

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85461
 06/09/2018SAY ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
SAY

Ngắm em trước biển sng dồn
Mnh mng trời biển tm hồn ngất ngy
Gi vờn mi tc em bay
Rượu cn chưa uống đ say đất trời ?

Hong hn chưa tm em ti
Nhuộm anh đến tm cuộc đời hm nay
Dưới cờ đất nước tung bay
Đon qun anh ht c say lng người ?

Việt nam đất nước ti ơi
Yu em đất nước cuộc đời ti say ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network