Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ t́nh yêu >> VỀ LẠI TUỔI THƠ

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85457
 06/07/2018VỀ LẠI TUỔI THƠ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
VỀ LẠI TUỔI THƠ

Hai nàng hoa hậu lớp tôi
Dáng nghiêng lệch cả đất trời Hương sen
Ngày xưa đi học nhất em
Mấy bạn mẫu giáo theo em chơi đùa ?

Bao giờ cho đến ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm nay
Mừng vui gặp bạn mắt cay
Nhớ thương nhắc Bạn hôm nay không c̣n ?

Hy sinh v́ Nước v́ non
Máu xương đổ xuống v́ non sông nhà
Gặp nhau mừng tủi thiết tha
T́nh bạn thắm thiếl lớp ta, Hội ḿnh ?

Tuổi thơ , t́nh bạn học sinh
Qua bao khói lửa chiến chinh , cuộc đời
Hôm nay tay bắt , nụ cười
Yêu thương các bạn vào đời , vui sao ?

Tinh thần ư chí c̣n cao
Dưới cờ sao hát , tự hào bạn ơi
Phủ lư giờ đẹp hơn rồi...
Trống trường đang điểm ba hội điểm danh ?

Như là một cuốn phim nhanh
Tuổi thơ kỷ niệm , thôi đành ước mơ
Hôm nay về lại tuổi thơ
Xốn xang bạn cũ ấu thơ t́nh đời ?

BẢO CHÂU


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network