Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> MẮT NAI

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 minhtri29
 member

 ID 85429
 05/21/2018



MẮT NAI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MẮT NAI

Đi
mắt nai
mặt nước hồ thu
Tm
hồn em
băng trinh quyến rũ
Ngời
sắc hương
gợn sng tnh buồn...
Tm
hong hn
bng khung liễu rủ ?

Gt
chn ai
nhẹ bước vườn thu
Tim
xao xuyến
bng người xưa cũ ?
nh
sao đm
lung linh huyền ảo...
Thoảng
hương xưa
bng bạc trăng thu ?

C
phải em
tri tim ngục t
Thao
thiết nhớ
chuyện tnh xưa cũ
Giọt
lệ sầu
ngấn lệ mắt nai...
L
vng chao
gợn sng hồ thu ?

BẢO CHU






Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 maicuoi
 member

 REF: 720081
 05/22/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi!
https://youtu.be/nhRA-uWabzA
xin chao, ghe qua!


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720111
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mắt nai ai
Lm anh say????


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network