Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> MU CỜ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85406
 05/06/2018MU CỜ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MU CỜ

Nhn ảnh bạn tươi cười
D bạn đứng bn phải
Hay l đứng bn tri
Chy ln niềm kht vọng ?

Chiến trường xưa nng bỏng
Gc bt nghin ln đường
Khng quản g mu xương..
V qu hương đất nước !

Kh khăn no ngăn được
Bản lĩnh lnh cụ Hồ
Đnh giặc giữ mu cờ
Bin cương v hải đảo ?

Trong thi đấu thể thao
Hnh ảnh người chiến sỹ
Giữa đời thường giản dị...
Cao qu , đẹp v cng !

Đi tới ước mơ chung
Bạn , ta cng phấn đấu
V mu cờ thi đấu...
Dng Tỏ quốc vinh quang !

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network