Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> FACABOOK & TNH YU

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85401
 05/05/2018FACABOOK & TNH YU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
FACABOOK & TNH YU

Cảm ơn facebook rất nhiều
Cho ti gặp bạn yu
Vượt thời gian , khng gian...
Nối tri tim , tnh yu ?

Vui sao mỗi sớm chiều
Chia sẻ cng bạn yu
Chuyện buồn vui , tm sự...
Những đm buồn c liu ?

Cuộc sống v tnh yu
Thm nghĩa rất nhiều
Khng thể no thiếu được...
Facebook bn ti sớm chiều !

Cuộc đời khng thể thiếu
Faca book v tnh yu
Đ cho ti sức mạnh...
Vượt bo ging , biển triều !

Cc bạn ơi ti yu
Facabook bn ti sớm chiều
Nối vng tay b bạn.....
Rộn rng tri tim yu ?

BẢO CHU .

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network