Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, gp >> Đổi 100 Mỹ kim, tịch thu, phạt 90 triệu l đng rồi!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 hatlinh
 member

 ID 85597
 10/26/2018Đổi 100 Mỹ kim, tịch thu, phạt 90 triệu l đng rồi!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hatlinh
 member

 REF: 720844
 10/26/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinh
 member

 REF: 720847
 10/26/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinh
 member

 REF: 720851
 10/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Kẻ no đạo diễn vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng? 

 tuatethy
 member

 REF: 720857
 10/30/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


1O0USA chỉ đuọc khoảng 92E

100E đi tiền VN chỉ khảng chưa 2 triu tiền VN
Vy ng nầy c tiền đu 90 triều đồng VN để nộp tiền phạt
Sao
nh nuớc dảng cng sản dn chủ Vịt Nem chơi cắt cở nguời dn ngho Việt Nam vậy 

 thanhthien8
 member

 REF: 720862
 10/30/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Muốn vắt sạch lng m TeTua

Chng l một đảng cướp m 

 tuantran1950
 member

 REF: 720867
 11/01/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 tuatethy
 member

 REF: 720870
 11/01/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Hổng biết chng n l một đảng cướp hng?
Nhưng lu cũng khoảng trong năm 2018 g đ,
Tuate c nghe một đoạn video họp cuộc hội

C ng bộ trưởng g ổng pht biểu trước quốc hội,
v trước cả hơn 92 triệu dn VN,
gia trẻ lớn b, ng to b nhỏ,đại gia đại nợ,
hơn 42 triệu tiến sĩ, cc nh thng ti của [lước cộng ho chủ nghĩa vịt lem,]
L đng thuế như vặt nng vịt,

M ng đại biểu quốc hội nầy cũng chơi c thiệt, nh con vật no m vỉ von khng chon, m nỡ đnh lng chọn đi chọn con vịt,

G, ch, mo, lai, d g g đi mvặt lng l hết,
cn con vịt vặt nng cũ l nại mọc nng nại

ng nầy ng pht biểu khn ranh thiệt
bỏtay 

 hatlinhh
 member

 REF: 720893
 11/09/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinh
 member

 REF: 720909
 11/15/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
T Lm, tới lc ng phải ni!Nhn mặt tn T Lm ny thấy gian c khng thiện cảm,
tn no tn đ nhn giống c th biến dạng r lưu manh, ăn cướp ..
 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network