Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, góp ư >> Vợ chồng cụ già đóng thuế tự nguyện

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 85371
 04/20/2018Vợ chồng cụ già đóng thuế tự nguyện
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Tui sinh ra ở VN nhưng tui lớn lên ở nơi chốn khác,
Nên tôi chỉ biết luật đóng thuế của chính phủ sở tại


Chỉ ưu tiên cho những thành phần đang trong tuổi lao động,
Nhưng nếu bạn c̣n trong tuổi lao động, mà người đó không co việt làm,
chính phủ cũng gởi giấy thuế về hàng năm,
Nhưng đây là luật chung của chính phủ,
Nhưng khi bạn tới sở thuế xin,

1 là đưọc giảm,
Như thuế nóc gia( nhà ở),thuế thân th́ miễn hoàn toàn rồi, tiền đâu để người ta đóng, thuế môi trương, thuê TV,
Hầu hết như các loại thuế kg đóng đồng nào

C̣n người già th́ không phải đóng tiền ǵ về thuế hết, người già và trể em, (dưói 25, nếu chưa đi làm)

C̣n đây mời bạn đọc
bảo ngựi lao độngAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 719983
 04/20/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Sao tôi đọc bảo Việt Nam nói
Bây giờ VN là nước giàu mạnh nhất nh́ của Đông Nam Á
Mà sao ông bà cụ già và ngựi bịnh cũng phải đóng thuế vậy ta


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network