Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thông báo >> Đi T́m Con Cháu Thuyền Nhân 849 Năm Trước

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 tuantran1950
 member

 ID 85620
 12/25/2018Đi T́m Con Cháu Thuyền Nhân 849 Năm Trước
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đi T́m Con Cháu Thuyền Nhân 849 Năm Trước: Nguyên Tổ Hai Gịng Họ Lư Tại Đại Hàn

Ngày 17 tháng 9 năm 1957, Tổng-thống Ngô-đ́nh Diệm công du Đại-hàn (1). Năm sau, ngày 6 tháng 11 năm 1958, Tổng thống Đại-hàn dân quốc là Lư Thừa Văn, viếng thăm Việt-Nam. Trong dịp này ông đă tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt. Báo hồi ấy có tường thuật sơ sài. C̣n chính quyền th́ gần như không để ư đến chi tiết lịch sử này.
Bấy giờ, đệ nhất Cộng-ḥa thành lập chưa quá hai năm, mới chỉ có viện Khảo-cổ, không có cơ quan nghiên cứu lịch sử. Cho nên không ai nghĩ đến việc sang Đại-hàn t́m hiểu xem họ Lư từ Việt Nam, đă di sang đây từ bao giờ? Ai là nguyên tổ của họ?

Coi chi tiết :

https://bienxua.wordpress.com/2018/10/24/di-tim-con-chau-thuyen-nhan-849-nam-truoc-nguyen-to-hai-giong-ho-ly-tai-dai-han/

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network