Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> HOUSTON NHẬT K P2 16/11/2018

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 tuantran1950
 member

 ID 85606
 11/17/2018HOUSTON NHẬT K P2 16/11/2018
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 tuantran1950
 member

 REF: 720936
 11/25/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 tuatethy
 member

 REF: 721010
 12/29/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh tuautran50 cho em gởi bi ni v đy cht nha,
V em tm bi Hoạ Mất Nước của chị hatlinh hng được

Ngư li dạt bờ biển Phủ Yn khng gy nguy hiểmcho dn,
Cn em nghĩ chắc, cc cơ quan chức năng, họ muốn thng bảo cho ton dn cả nước VN
l: đy l mn qu của ng gi Noel họ tập gởi cho ton dn VN l coi chừng tao, vũ khỉ của đn anh mi hở rang lạnh,
Đừng để dn đi biểu tnh
Luật đặc khu
Luật an ninh mạng
Phải thi hnh gập nghe bon chư hầu 4 tốt 16 vng

D hng đng phng nhưng thng cảm nghe

Ngư li dạt bờ Ph Yn khng gy nguy hiểm cho dn !


Gởi v để b con đọc chơi cho biết vậy thi,
Nu hng phải th anh ku họ xoả đi heng
Thanhks


 

 tuatethy
 member

 REF: 721014
 12/29/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đồ chơi của ci nước tu lạ,
Mua về nh cho trẻ em VN chơi, cn bị nổ cho m mắt,
Cn đy l một ngư li

VN mnh c cu,Tn lửa Ngư li,lun lun đi km v đ l 2 từ gp

Tn lửa Ngư li,
Ngư li, dưi biển
Tn lửa trn trời,
tn lửa bắn cho tan xc my bay Mỹ,nguỵ qun nguỵ quyền
Ngư li đanh hạ hạm đội MỸ,nguỵ qun nguỵ quyền
nguỵ qun nguỵ quyền l g?
By giờ tui thay vo
ngụy Sản, ngụy Cọng quyền,

Cn bộ quốc phng ta th phản một cu thắng thừng
Ngư li nầy khng c lm hại cho dần,
Vậy khỏi bn giao cho ci nược lạ tập trn m để n đi lạc vo bờ biển VN,
BQP đen ra huỷ đi xem n ra sao, hay bn cho dưa de chai lun,
nghi cũng bn tiền đ,


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network