Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> Tổng b thư i ra, Chủ tịch nước ăn vo ....

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 hatlinh
 member

 ID 85584
 10/08/2018Tổng b thư i ra, Chủ tịch nước ăn vo ....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tổng b thư i ra, Chủ tịch nước ăn vo v chỉ thị đn em tẩu tn những g đ thải

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hatlinh
 member

 REF: 720774
 10/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 nguoivietnamvb
 member

 REF: 720775
 10/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bọn phản động, cứ nghĩ bu xấu người khc, xuyn tạc sự thật, lm nhục danh dự người Việt Nam th chng my sẽ sống thọ hơn ? Chng my c giỏi th ln tiếng chnh thống đi, ở đy m ku, mồm như đt vịt qu tao.
Ci trang web ny cũng v chng my m thưa dần người, những người VN tao c lng tự trọng v biết thế no l yu nước, đu l sự thật, cần đ..g chng my ln tiếng. Lần ny l lần cuối cng tao vo đy v khng muốn gặp phải bi ph..thối như chng my. Cũng đừng bn mảng về VN tao lm g, tao gặp tao chặt chn.kkkkkkkkkkkkkkkk


 

 hatlinh
 member

 REF: 720776
 10/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trương Qun khai tr cho b đỏ khải Định,

đ km hiểu biết lại tỏ vẻ

Nguy Hiểm
 

 hatlinh
 member

 REF: 720777
 10/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đi mi khng ra khỏi đầm lầy 

 hatlinh
 member

 REF: 720780
 10/09/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinh
 member

 REF: 720795
 10/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ci đểu của Nguyễn Ph Trọng 

 hatlinh
 member

 REF: 720846
 10/26/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tuyn thệ của Kỳ Nhng
 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network