Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thông báo >> Đất nước Tôi .. Đă Đến Lúc

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 thanhthien8
 member

 ID 85465
 6/10/2018Đất nước Tôi .. Đă Đến Lúc
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien" ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG":

Khi có áp bức, bất công th́ phải dũng cảm lên tiếng.
Đừng nhút nhát rồi im lặng đợi chờ ai đó lo.

"KHI QUÂN THÙ VÀO CƯỚP QUÊ HƯƠNG"

Nước mất ... Nhà sẽ không có mà ở
lưu vong trên mảnh đất Quê Hương của ḿnh


Những ngày qua
nh́n người dân xuống đường lắm người như tôi chỉ biết khóc, đau ḷng lắm thay.

Vào những trang mạng nhà nước, họ cho là phe thù địch kích động, nào là tụi 3 que, tụi bợ đít Mỹ, tụi VNCH tụt quần bỏ chạy v́ thua cuộc, nay xúi dân chống nhà nước XHCN.

Tôi xin bày tỏ đôi lời với cảm nhận riêng của cá nhân tui

- Cho là bợ đít Mỹ, th́ vẫn hơn bợ đít tàu cộng

Cờ 3 que , đó là đại diện cho 3 Miền, cờ Tổ tiên ta đă có khi lập nước, những ǵ Tổ Tiên để lại mà có những kẻ chẳng biết ai là tổ tiên ông cha đổ máu ra để giữ.
sao không nh́n lại cái cờ đỏ sao vàng có khác chi cờ tàu cộng, mấy năm trước c̣n ghép vào 6 sao với tàu cộng, nếu người dân không lên tiếng th́ nó cho sát nhập luôn, nói ra th́ cho là người In nhầm lẫn ... Nếu người dân nhầm như thế nó bắt bắn bỏ mịa rồi.

Rồi cho là 3 que xúi dục
Nếu đảng làm đúng th́ ai xúi được ?

Câu ǵ nói ra, hay ai làm ǵ trái với nhà nước th́ cho bị xúi, là phản động là quá khích thế là bắt hết

Cái đảng bất lương bán nước th́ cho nó vô tội

Đất là của dân, đảng chỉ đại diện coi dùm .. vậy sao đảng ra quyền nắm hết cho thuê ( thật ra th́ bán mịa nó từ đời nào rồi, nay cho luật an ninh thông qua cho mau, để sau này làm khỏi ai biết dễ dàng dâng đất).

Thử hỏi, đại diện cho dân th́ phải lo, phải thương yêu dân, sao lại đàn áp khi dân biểu t́nh chống tàu cộng?
Đó là như thế nào ?

C̣n những kẻ bợ đảng lên đầu, khi góp ư phản đối trên bất cứ trang nào, lời văn ôi thiệt hay nào là dái là l.. là ..., đọc mà muốn ói.

C̣n cho người dân biểu t́nh là Ngu
vậy hỡi những người óc KHôn, xem lại lương tâm có c̣n đó không ?

Cả thế Giới họ đang nh́n vào một đất nước biết bao tiếng oán than .. người c̣n lương tri th́ thương cho người dân Việt.
C̣n người chưa nếm qua sự bất công th́ lương tri đă phân liệt dửng dưng vô cảm.


Xin Thượng Đế nh́n xuống và nghe tiếng kêu gào của dân chúng, và ban cho dân chúng có những ngày b́nh an tốt đẹp.--Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hatlinhh
 member

 REF: 720627
 8/31/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 720628
 8/31/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 720629
 8/31/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinhh
 member

 REF: 720719
 9/20/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai“Cháy Sáng Một Lần” để đánh thức tinh thần dân tộc VN

"Nếu tôi không cháy lên/Nếu anh không cháy lên/Nếu chúng ta không cháy lên/Th́ làm sao/Bóng tối/Có thể trở thành ánh sáng."
- Thơ của Nazim Hikmet.


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network