Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thông báo >> BIỂU T̀NH TOÀN QUỐC 10-6-2018

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 phuongtimhoang
 member

 ID 85464
 06/10/2018BIỂU T̀NH TOÀN QUỐC 10-6-2018
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720145
 06/10/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Tại Sài G̣n 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720146
 06/10/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Xă Quỳnh Vinh, xóm 4 thị xả Hoàng Mai 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720147
 06/10/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Không biết ở đâu mà đông quá xá
Chỉ là người dân muốn chí tâm làm ăn thôi ,
nhưng mấy ông bà người rừng từ hầm hố bên xứ tầu khựa chui lên , cứ tưởng họ là dân ngu làm tới, làm tới hoài ,giờ th́ thấy phản ứng của người Việt chưa hả?
Đây là chỉ có ḷng người dân trong nước bộc phát thôi nha chứ nếu có thêm tay chân của "Thế Lực Thù Địch" th́ cứ gọi là liệu hồn !

khaka

@@@@@@@@@@@@@


Mấy tên cs hăy mở mắt ra nh́n nha, sức mạnh của người dân không phải là búa ŕu , mà là ḷng yêu nước thực sự đó ! 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720184
 06/14/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Thương người dân Việt Nam quá! Hơn ngàn năm khổ vì giặc Tàu rồi! Bao giờ mới hết khổ đây?


 

 hatlinhh
 member

 REF: 720185
 06/14/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiỪ, không biết khi nào người dân mới thoát ra được chế độ độc tài

thấy mà đau ḷng. 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720198
 06/16/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Hello Thanh Thiên , Anhhoanhat

Mời xem những video của người dân B̀NH THUẬN 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network