Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> TM TRẺ LẠC

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 toixinsangsay
 member

 ID 83906
 10/5/2017TM TRẺ LẠC
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
xỨ LẠ .....
LOA !LOA !
LO GI TỐI XĨN SNG SAY,MT TRỜI NHẬU LAI RAI...V NHẬU QU KHNG CN THẤY ĐẤT TRỜI NN ĐỂ LẠC MẤT ĐỨA EM CN NHỎ XU,TM HOI HỎNG THẤY,(HỎNG BIẾT C BỊ MẸ MN NO BẮT HONG NỮA)CŨNG MẤY NĂM RỒI,MỚI CHỢT NHỚ RA ĐĂNG TIN TM TRẺ LẠC !HỎNG BIẾT GIỜ NHỎ Đ LỚN THM CHT NO HONG...TN CỦA B L MN (CŨNG HONG NHỚ CH MN HAY G G MN).
V DIỄN ĐN B X XỌN LẤY NICK RẤT Ư L CHIM CHC..:HỌA MI !
VẬY Đ,C B CON NO THẤY B ĐI LANG THANG XIN LM ƠN MANG VỀ NUI GIP VI BỬA RỒI NHẮN LO TỚI HẬU TẠ 2 XỊ ĐẾ G ĐEN...NHỚ MỖI NGY B CHỈ XƠI C 2 T HAMBURGER V 5 LT SỬA ĐẬU NNH...
CŨNG V CI YAHOO MẮC DỊCH QUAY MNG MNG,LM LO TỐI TĂM MẶT MỦI NN SẨY TAY RỚT NHỎ EM,TM HONG THẤY(M TH THẬT CHẮC TẠI V XĨN QU X QU XA)...
BỚ NHỎ MỤI,NĂM NI BẠN LO ANH Đ NHẬN QU ĐỦ CỦA MỤI RI NGHEN,Đ CHUYỂN HẾT CHO ANH EM MNH ! NHẬN TIN NHẮN NẦY CỦA LO HUYNH,MỤI MAU THU XẾP THEO HUYNH VỀ ĐỂ M GẢ CHỒNG NHEN (NGHE NI GẢ CHỒNG CHẮC CHẮN NHỎ NẦY 3 CHN 6 CẲNG PHANG O O HAHAHA).C GIẬN HUYNH,HUYNH THỀ SẼ ĐƯA C CHỎ CHO MỤI QUNH !
NGƯỜI VIẾT TIN KM PHNG TIN...:CŨNG THẰNG CHẢ,SAY XĨN !

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network