Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> Dz dzin ?...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83747
 7/12/2017Dz dzin ?...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Topic ở dzưới(khg đề, khg tựa,khg hnh,khg m ? như 1 thi sĩ no đ !) --> tr Đ="" Đeeeee....="" ? Đng l band những b 8 mann !!!


Hi, hi hi...??

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 716424
 7/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Để tui giải thch ci topic 5 khng của tui cho Than Hu nghe
Thực sự tui cũng khng biết đ lm g m n lại như vậy ?
khi post n xong tui coi lại thấy trống khng m v cũng khng được lun,
thần Hu v ai đ v được th thật l giỏi đ
Sau khi tui lm lại tiu đề " Tr Đ Đ " th n bnh thuờng
Cn ci kia b tay khng v được
Đnh nhận lời phn của Thần Zd Zdin , chứ biết sao


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network