Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 tuantran1950
 member

 REF: 724058
 05/21/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Chiến thắng đ l chiến thắng của đảng cướp.
Đời cha cướp chnh quyền, đời con cướp đất, cướp ti sản quốc gia, đời chu bn nước cho Trung Cộng.


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724053
 05/20/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Cộng sản độc đảng lm g c ha hợp dn tộc.
Cũng v ha hợp dn tộc m cc đảng phi Ha hảo, Cao Đi, VN quốc dn đảng, nhm viết văn Tự Lực Văn Đon .... đều bị CS diệt.


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723829
 04/09/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Kiện Trung Cộng ln Lien Hiep Quốc,
viết bằng tiếng Việt, khng ai k tn.
Coi từ pht 24:00
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723811
 04/07/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723728
 03/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Cộng Sản lm g c sĩ diện


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723659
 03/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Đặc biệt ni về bệnh nhn 21, coi từ pht thứ 20:30

 

 tuantran1950
 member

 REF: 723654
 03/11/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723653
 03/11/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723650
 03/10/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Kẻ gy ra bệnh tật l b lũ thi th khng đng cửa bn giới
bệnh tật trn lan VN. m khng dm la
người thứ 17 l ci cớ , cơ hội để đỗ tội.
Kẻ khng hiểu l người lm video clip ny


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723640
 03/09/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Ci lũ ny ăn trn ngồi trước cướp bc tận xương tủy nhn dn.
Chết thằng no mừng thằng đ, chết hết cho dn nhờ.
Dn đi, sng Cửu Long bị nhiễm mặn, nước ngot thiếu khng lo , lo xy tượng, ( c xy th c rt ruột ).
Gi rồi cn chưa chịu về hưu, tham quyền, 1 đt ngồi 3 ghế, ( B thư, Chủ Tịt, Xe lăn )


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723588
 02/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Khnh Ha Tuyn Bố Hết Dịch ? My Bay Việt Nam Đưa Khch TQ Về Nh
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723576
 02/11/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


CI NY L CHO KHNG, ĐU C BN
--------------------------------

HN TH ĐNG, NGU TH KHNG
--------------------------------


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723551
 01/26/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723535
 01/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


mời cc ban xem :

https://www.youtube.com/watch?v=885_7_Nfee0
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723530
 01/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Chuyện kh tin nhưng c thật ở xứ thin đường :
1 chiến sĩ hy sinh trn cột điện, thời gian sau hy sinh trong vụ Đồng Tm.
coi từ :50:28

Thm 1 chiến sĩ nữa hy sinh v chống ma ty, thời gian sau lại hy sinh trong vụ gip người chạy lũ, rồi hom nay hy sinh trong vụ Đồng Tm.
coi từ : 55:20

Thm 1 người nữa, chết chy trong nh v điện rồi lại tiếp tuc hy sinh trong vụ Đồng Tm
coi từ 1:02:48
 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l